Reflector House

Reflector House

Ajaton suunitteli ja toteutti yritysilmeen Reflector Houselle. Yrityksen ilmettä suunniteltaessa vahvaan rooliin nostettiiin heijastimen valoa heijastavan pinnan kuvaaminen.

Lue lisää

TeknologiaUra

TeknologiaUra

Ajaton suunnitteli ja tuotti Tampereella vuonna 2017 järjestettävään TeknologiaUra-tapahtumaan logon, yritysilmeen, mediakortin ja verkkosivut. Pääilmeessä sinisellä pohjalla olevan kuvan voi tulkita useammalla eri tavalla; sen voidaan esimerkiksi nähdä kuvastavan aktiivisena työskenteleviä aivoja tai muodostavan puunrungon, joka versoaa ympärilleen ajatuksia.

Lue lisää

Palveluitamme

Markkinoinnin suunnittelu

Markkinoinnin suunnittelu

Suunnittelemme asiakkaillemme tehokkaita mainonnan välineitä sekä painotuotteisiin että verkkoon. Sosiaalinen media ja hakukoneet ovat tänä päivänä iso osa tehokasta markkinointia – siellä yrityksesikin tulisi näkyä. Hyvä ja selkeä mainos toimii kuin häkä, kun sen kattavuus eri medioissa on riittävä ja kohdennettu. Mediamixiä tehtäessä ei tule kuitenkaan unohtaa perinteistä printtimediaa.

Toteutamme yrityksellenne myös markkinoinnin suunnittelun ja konsultoinnin. Autamme sinua yrityksesi markkinoinnin kehittämisessä ja mainonnan rakentamisessa tarvittavilla osa-alueilla. Haluamme tehdä tavoitteellista markkinointia ja mainontaa. Ei riitä, että sinulla on toimivat ja hienot verkkosivut tai mainontaa printissä tai digissä. Asiakkaat tulee myös ohjata toimimaan oikein eri mediojen välillä, jotta syntyy seurattavia konversioita ja tätä kautta myyntiä tuotteellesi. Mainonnan vaikutusta ja tehokkuutta tulee mitata jatkuvasti, jotta se voidaan optimoida mahdollisimman hyvin.

Pyrimme hakemaan viestintään aina jotain uutta näkökulmaa. Luomme mainonnan kokonaisuuden vahvojen tunteita herättävien kuvien ja sisällön ympärille niin, että mainos jää lukijalleen mieleen.

Minkälainen mediamixi teille suunnitellaan?

Lue lisää

Yritysilme

Yritysilme

Suunnittelemme ja toteutamme niin pienille kuin suurille, uusille kuin vanhoillekin yrityksille kokonaisia yritysilmeitä. Suuri osa yrityksen asiantuntijuudesta välittyy siitä, että yrityksen logo, esitteet, käyntikortit, verkkosivut sekä muu visuaalinen materiaali on suunniteltu ja toteutettu yhtenäistä ja vakuuttavaa yritysilmettä silmälläpitäen. Käytännössä suunnittelemmekin tarpeesi mukaan kaikki ne materiaalit, joilta tarvitaan vaikuttavuutta sekä verkossa että fyysisessä ympäristössä.

Ammattitaitoiset graafiset suunnittelijamme vastaavat siitä, että asiakkaillemme tuotetaan vetoavia ja uskottavia yritysilmeitä. Visuaalisen ilmeen avulla yritys voi viestiä omista vahvuuksistaan ja muodostaa asiakkaiden näkökulmasta yhtenäisen ja siten muista kilpailijoista erottuvan kokonaisuuden. Anna meidän auttaa yrityksesi ilmeen kirkastamisessa ja hyvän vaikutelman luomisessa!

Tutustu meillä tuotettuihin yritysilmeisiin >>

Lue lisää