Auto Sinulle

Auto Sinulle

Auto Sinulle on uudenlainen autokauppa, joka palvelee asiakkaitaan toimittamalla tilauksesta myös hyvin kustomoituja ajoneuvoratkaisuja. Me Ajattomalla olemme olleet toteuttamassa autokaupan brändiuudistusta, jossa Auto Sinulle -brändi sai täysin uuden ilmeen, verkkosivut ja suuntaviivat visuaalisen markkinoinnin toteuttamiselle. Visuaalisen ilmeen yhtenäisyyttä ja brändin helppoa tunnistettavuutta tukemaan luotiin brändille oma graafinen ohjeisto.

Mitä graafinen ohjeisto pitää sisällään?

Lue lisää

Reflector House

Reflector House

Ajaton suunitteli ja toteutti yritysilmeen Reflector Houselle. Yrityksen ilmettä suunniteltaessa vahvaan rooliin nostettiiin heijastimen valoa heijastavan pinnan kuvaaminen.

Lue lisää

Palveluitamme

Markkinoinnin suunnittelu

Markkinoinnin suunnittelu

Autamme yrityksesi markkinoinnin kehittämisessä ja mainonnan rakentamisessa tarvittavilla osa-alueilla. Suunnittelemme asiakkaillemme tehokkaita mainonnan välineitä sekä painotuotteisiin että digitaalisiin kanaviin. Sosiaalisen median kanavat ja hakukoneet ovat tänä päivänä iso osa tehokasta markkinointia – siellä yrityksesikin tulisi näkyä. Mainonta on tehokasta silloin, kun yritys viestii tuotteistaan tai palveluistaan oikeissa kanavissa ja tarpeeksi kattavasti sellaisella viestillä, joka on tavoiteltavalle yleisölle oikein kohdennettu. 

Me Ajattomalla pyrimme hakemaan viestintään aina jotain uutta näkökulmaa. Luomme esimerkiksi mainonnan kokonaisuuksia vahvojen, tunteita herättävien kuvien ja sisällön ympärille siten, että mainos saa ansaitsemansa huomion ja jää lukijalleen mieleen.

Haluamme tehdä markkinointia ja mainontaa myös tavoitteellisesti. Sen vuoksi ei riitä, että yritykselläsi on toiminnalliset ja visuaalisesti näyttävät verkkosivut sekä erilaista mainontaa printissä tai digikanavissa. Asiakkaat tulee myös ohjata toimimaan oikein eri kanavien välillä, jotta saadaan aikaiseksi tavoiteltuja konversioita, kuten esimerkiksi myyntiä. Mainonnan vaikutusta ja tehokkuutta tuleekin mitata jatkuvasti, jotta se voidaan optimoida myös jatkossa mahdollisimman hyvin.

Missä ja miten sinun tulisi viestiä asiakkaillesi? Millainen sisältö kiinnittää asiakkaidesi huomion ja edistää siten myös yrityksesi tavoitteiden toteutumista? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan tarpeisiisi sopiva markkinointiviestinnän kokonaisuus toimialasi ja yleiset viestinnän trendit huomioiden!

Lue lisää

Yritysilme

Yritysilme

Suunnittelemme ja toteutamme niin pienille kuin suurille, uusille kuin vanhoillekin yrityksille kokonaisia yritysilmeitä. Suuri osa yrityksen asiantuntijuudesta välittyy siitä, että yrityksen logo, esitteet, käyntikortit, verkkosivut sekä muu visuaalinen materiaali on suunniteltu ja toteutettu yhtenäistä ja vakuuttavaa yritysilmettä silmälläpitäen. Käytännössä suunnittelemmekin tarpeesi mukaan kaikki ne materiaalit, joilta tarvitaan vaikuttavuutta sekä verkossa että fyysisessä ympäristössä.

Ammattitaitoiset graafiset suunnittelijamme vastaavat siitä, että asiakkaillemme tuotetaan vetoavia ja uskottavia yritysilmeitä. Visuaalisen ilmeen avulla yritys voi viestiä omista vahvuuksistaan ja muodostaa asiakkaiden näkökulmasta yhtenäisen ja siten muista kilpailijoista erottuvan kokonaisuuden. Anna meidän auttaa yrityksesi ilmeen kirkastamisessa ja hyvän vaikutelman luomisessa!

Tutustu meillä tuotettuihin yritysilmeisiin >>

Lue lisää