Markkinoinnin suunnittelu

Autamme yrityksesi markkinoinnin kehittämisessä ja mainonnan rakentamisessa tarvittavilla osa-alueilla. Suunnittelemme asiakkaillemme tehokkaita mainonnan välineitä sekä painotuotteisiin että digitaalisiin kanaviin. Sosiaalisen median kanavat ja hakukoneet ovat tänä päivänä iso osa tehokasta markkinointia – siellä yrityksesikin tulisi näkyä. Mainonta on tehokasta silloin, kun yritys viestii tuotteistaan tai palveluistaan oikeissa kanavissa ja tarpeeksi kattavasti sellaisella viestillä, joka on tavoiteltavalle yleisölle oikein kohdennettu. 

Me Ajattomalla pyrimme hakemaan viestintään aina jotain uutta näkökulmaa. Luomme esimerkiksi mainonnan kokonaisuuksia vahvojen, tunteita herättävien kuvien ja sisällön ympärille siten, että mainos saa ansaitsemansa huomion ja jää lukijalleen mieleen.

Haluamme tehdä markkinointia ja mainontaa myös tavoitteellisesti. Sen vuoksi ei riitä, että yritykselläsi on toiminnalliset ja visuaalisesti näyttävät verkkosivut sekä erilaista mainontaa printissä tai digikanavissa. Asiakkaat tulee myös ohjata toimimaan oikein eri kanavien välillä, jotta saadaan aikaiseksi tavoiteltuja konversioita, kuten esimerkiksi myyntiä. Mainonnan vaikutusta ja tehokkuutta tuleekin mitata jatkuvasti, jotta se voidaan optimoida myös jatkossa mahdollisimman hyvin.

Missä ja miten sinun tulisi viestiä asiakkaillesi? Millainen sisältö kiinnittää asiakkaidesi huomion ja edistää siten myös yrityksesi tavoitteiden toteutumista? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan tarpeisiisi sopiva markkinointiviestinnän kokonaisuus toimialasi ja yleiset viestinnän trendit huomioiden!