Autojen mainosteippaukset – Case Lumizone

Ajaton Idea ja Autoteippi suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyössä ajoneuvoyhdistelmän teippauksen Lumizonelle. Lumizone valmistaa erilaisia pylväitä ja metallirakenteita, uutena innovatiivisena tuotteenaan älytoimintoja tarjoavat pylväät. Asiakkaan tarve oli näyttävälle, myös näyttelykäyttöön soveltuvalle yhdistelmälle. Uusi ilme päätettiin toteuttaa teippaamalla. Ajoneuvojen teippaukset ovat kasvattaneet suosiotaan maalausta edullisemman hintansa vuoksi. Lisäksi teippaamalla toteutettu ulkonäön muutos säilyttää paremmin ajoneuvon muokattavuuden myös jatkossa, sillä teippien poistaminen ja tarpeen vaatiessa uusiminen on vaivatonta.

Asiakas antoi yhdistelmän teippausten suunnittelun suhteen hyvin vapaat kädet. Teippauksille tyypillistä onkin, että ajatus teippausten ulkonäöstä lähtee muotoutumaan yhteisen jutustelun pohjalta, jonka myötä suunnittelun ohjenuoraksi nousee muutama avainsana. Lumizonen tapauksessa toiveet kohdistuivat teippauksessa käytettävään värimaailmaan sekä logon näkyvyyteen. Teippausten suunnittelussa käytettiin samaa punaista kuin Lumizonen logossa. Muun yritysilmeen mukaista värimaailmaa käyttämällä lopputuloksesta saadaan kokonaisuuden kannalta yhteneväinen ja brändiä vahvistava. Punaisella värillä on myös vahva symboliarvo: se on intensiivinen ja huomioarvoltaan vahva väri, joka luo vaikutelmaa liikeestä ja energisyydestä.

Teippauksessa käytettiin lisäksi kuvaa uudenaikaisesta kaupunkimaisemasta. Alkuperäistä kaupunkikuvaa käsiteltiin vielä vahvemmin viestiväksi; elementtejä lisättiin sekä poistettiin ja värit määritettiin uudelleen. Käsitellyllä kuvalla viestitään kehittyvästä Smart city -tyylisestä kaupungista, jossa älytolpilla on tulevaisuudessa suuri rooli. Myös kuva älytolpasta lisättiin perävaunun takaoveen konkretisoimaan tuotetta. Lisäksi suunnittelussa huomioitiin vaunun erityinen käyttötarkoitus näyttelyissä; sen kyky muuntautua messuosastoksi. Suunnitteluvaiheen tuloksena asiakkaalle esitettiin mallinnos teippauksesta ja yhdistelmän ulkonäöstä.

Ajaton ja Autoteippi

Kun mallinnos oli asiakkaan puolesta hyväksytty, päästiin teippauksen toteutusvaiheeseen ja yhdistelmä alkoi muuntautua Autoteipin huolellisessa käsittelyssä teippi teipiltä kohti lopullista, upeaa ulkomuotoaan. Yhdistelmästä ja prosessin sujuvasta etenemisestä saatiin asiakkaalta paljon myönteistä palautetta. Lumizonelle suunniteltu ja toteutettu projekti onkin hyvä esimerkki siitä, miten lopputulos ylittää parhaimmillaan sekä asiakkaan että myös itse suunnittelijoiden ja tekijöiden odotukset.