Piki-Team

Piki-Team

Asfaltinkorjauspalveluita tarjoavalle asiakkaallemme Piki-Team:ille tuotettiin hieman lihaa luiden ympärille eli vahvempi yritysilme jo olemassa olevan logon ympärille. Uutta yritysilmettä hyödynnettiin yritykselle suunnitelluissa painotuotteissa, kuten käyntikorteissa ja yrityksen palveluesitteessä. Esitteeseen toteutettiin hauskana yksityiskohtana graafista suunnittelua ja sitä täydentävää paperilaatua hyödyntäen asfalttimainen look!

Uusi ilme hyödynnettiin perinteisen painomateriaalin lisäksi myös yritykselle suunnitelluilla ja toteutetuilla verkkosivuilla.

Lue lisää

Muuttokeisari

Muuttokeisari

Muuttopalveluita tarjoavalle asiakkaallemme lähdettiin tuottamaan uutta ilmettä ja olemusta. Syntyi Muuttokeisari – kaikkien muuttamiseen kyllästyneiden sankari. Muuttokeisari sai oman, majesteettis-keisarillisen ilmeen, jota vastaamaan suunniteltiin myös yrityksen uudet käyntikortit ja verkkosivut.

Verkkosivujen elävöittämistarkoituksessa järjestettiin asiakkaalle myös pienimuotoiset kuvaukset. Katsokaa nyt (oikea yläkulma), miten kätevä ja ehtiväinen kaveri! Tälle asiakkaalle kuvaukset toteutettiin brändin olemusta kuvastavasti Tampereen Näsilinnassa. Kuvien lisäksi verkkosivuille tuotettiin myös keisarilliseen teemaan sopivaa, tarinamuotoista sisältöä.

Lue lisää

Palveluitamme

Markkinoinnin suunnittelu

Markkinoinnin suunnittelu

Autamme yrityksesi markkinoinnin kehittämisessä ja mainonnan rakentamisessa tarvittavilla osa-alueilla. Suunnittelemme asiakkaillemme (mainos)sisältöjä sekä painotuotteisiin että digitaalisiin kanaviin. Sosiaalisen median kanavat ja hakukoneet ovat tänä päivänä kanavia, joissa yrityksesikin tulisi näkyä. Mainonta on tehokasta silloin, kun yritys viestii tuotteistaan tai palveluistaan oikeissa kanavissa ja tarpeeksi kattavasti sellaisella viestillä, joka on tavoiteltavalle yleisölle oikein kohdennettu. 

Markkinointia ja mainontaa tulee tehdä tavoitteellisesti. Sen vuoksi pelkät verkkosivut eivät riitä – jotta tavoiteltuja konversioita (esimerkiksi yhteydenottoja tai myyntejä) saadaan aikaiseksi, tulee ymmärtää miten asiakkaat navigoivat eri kanavissa ja tarjota näihin pisteisiin onnistunutta ja yleisölleen oikein kohdistettua mainontaa printissä tai digikanavissa. Mainonnan vaikutusta ja tehokkuutta tulee mitata jatkuvasti, jotta se voidaan optimoida myös jatkossa mahdollisimman hyvin.

Missä ja miten sinun tulisi viestiä asiakkaillesi? Millainen sisältö kiinnittää asiakkaidesi huomion ja edistää siten myös yrityksesi tavoitteiden toteutumista? Me Ajattomalla pyrimme hakemaan viestintään aina jotain uutta näkökulmaa. Luomme esimerkiksi mainonnan kokonaisuuksia vahvojen, tunteita herättävien kuvien ja sisällön ympärille siten, että mainos saa ansaitsemansa huomion ja jää yleisölleen mieleen.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan tarpeisiisi sopiva markkinointiviestinnän kokonaisuus!

Lue lisää

Yritysilme

Yritysilme

Leijonanosa yrityksen asiantuntijuudesta välittyy siitä, että yrityksen logo, esitteet, käyntikortit, verkkosivut sekä muu visuaalinen materiaali on toteutettu yhtenäistä yritysilmettä silmälläpitäen. Hyvä vinkki aloittaa brändinhallinta on siis varmistaa brändisi ilmeen yhtenäisyys ja ajantasaisuus!

Suunnittelemme yritysilmeitä niin pienille kuin suurille ja uusille kuin vanhoillekin yrityksille. Yksinkertaisimmillaan meiltä tilattava yritysilme voi olla esimerkiksi uusi tai päivitetty logo. Laajimmillaan brändillesi voidaan tuottaa kokonaisvaltainen brändikäsikirja, jossa koko brändin visuaalisen ilmeen eteen tehty luomistyö pakataan yksiin kansiin ja määritellään tarkasti se, miten brändisi näyttäytyy yleisölleen esimerkiksi erilaisten fonttien, mainoskuvien ja yleisilmeensä osalta.

Ammattitaitoiset graafiset suunnittelijamme vastaavat siitä, että tuottamamme yritysilmeet ovat vetoavia ja uskottavia. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan aina myös asiakkaan toiveet ja toimialan vaikutus. Pyritään tietysti tekemään aina vähän parempi kuin sillä teidän kilpailijalla!

 

Ja sitten sitä asiaa. 
Alla muutamia meillä tuotettuja logoja ja yritysilmeitä silmäiltäväksi.

Lue lisää