Auto Sinulle

Auto Sinulle

Auto Sinulle -brändille luotiin uuden ilmeen myötä myös ilmettä vastaavat verkkosivut. Brändille luodussa brändikäsikirjassa määriteltiin tarkemmin, millaista ilmettä Auto Sinulle -brändin halutaan välittävän; suuri rooli annettiinkin laadukkaile, määriteltyä visuaalista ilmettä tukeville kuville ja tekstigrafiikoille. Tutustu sivuun tarkemmin http://autosinulle.com/

Lue lisää

Team City Challenge

Team City Challenge

Ajaton uudisti kaupunkiseikkailu ja urheilutapahtuma Team City Challengen graafisen ilmeen aina logosta erilaisiin mainosmateriaaleihin ja verkkosivuihin. Lisäksi kädenjälkemme näkyy tapahtuman markkinoinnissa hyödynnetyissä videomateriaaleissa; olemme toteuttaneet kattavasti erilaisia mainosvideoita tapahtuman Facebook-sivustolle. Tutustu tähän superhauskaan tapahtumaan ja sen verkkosivuihin osoitteessa www.teamcitychallenge.com

Lue lisää

Palveluitamme

Markkinoinnin suunnittelu

Markkinoinnin suunnittelu

Autamme yrityksesi markkinoinnin kehittämisessä ja mainonnan rakentamisessa tarvittavilla osa-alueilla. Suunnittelemme asiakkaillemme tehokkaita mainonnan välineitä sekä painotuotteisiin että digitaalisiin kanaviin. Sosiaalisen median kanavat ja hakukoneet ovat tänä päivänä iso osa tehokasta markkinointia – siellä yrityksesikin tulisi näkyä. Mainonta on tehokasta silloin, kun yritys viestii tuotteistaan tai palveluistaan oikeissa kanavissa ja tarpeeksi kattavasti sellaisella viestillä, joka on tavoiteltavalle yleisölle oikein kohdennettu. 

Me Ajattomalla pyrimme hakemaan viestintään aina jotain uutta näkökulmaa. Luomme esimerkiksi mainonnan kokonaisuuksia vahvojen, tunteita herättävien kuvien ja sisällön ympärille siten, että mainos saa ansaitsemansa huomion ja jää lukijalleen mieleen.

Haluamme tehdä markkinointia ja mainontaa myös tavoitteellisesti. Sen vuoksi ei riitä, että yritykselläsi on toiminnalliset ja visuaalisesti näyttävät verkkosivut sekä erilaista mainontaa printissä tai digikanavissa. Asiakkaat tulee myös ohjata toimimaan oikein eri kanavien välillä, jotta saadaan aikaiseksi tavoiteltuja konversioita, kuten esimerkiksi myyntiä. Mainonnan vaikutusta ja tehokkuutta tuleekin mitata jatkuvasti, jotta se voidaan optimoida myös jatkossa mahdollisimman hyvin.

Missä ja miten sinun tulisi viestiä asiakkaillesi? Millainen sisältö kiinnittää asiakkaidesi huomion ja edistää siten myös yrityksesi tavoitteiden toteutumista? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan tarpeisiisi sopiva markkinointiviestinnän kokonaisuus toimialasi ja yleiset viestinnän trendit huomioiden!

Lue lisää

Yritysilme

Yritysilme

Suunnittelemme ja toteutamme niin pienille kuin suurille, uusille kuin vanhoillekin yrityksille kokonaisia yritysilmeitä. Suuri osa yrityksen asiantuntijuudesta välittyy siitä, että yrityksen logo, esitteet, käyntikortit, verkkosivut sekä muu visuaalinen materiaali on toteutettu yhtenäistä yritysilmettä silmälläpitäen.

Yksinkertaisimmillaan meiltä tilattava yritysilme voi olla uusi tai päivitetty logo ja sen värimaailma. Laajimmillaan brändillesi voidaan tuottaa kokonaisvaltainen brändikäsikirja, jossa määritellään vielä tarkemmin se, miten brändisi näyttäytyy yleisölleen visuaalisesti esimerkiksi erilaisten fonttien, mainoskuvien ja yleisilmeensä puolesta.

Ammattitaitoiset graafiset suunnittelijamme vastaavat siitä, että tuottamamme yritysilmeet ovat vetoavia ja uskottavia. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan aina myös asiakkaan toiveet ja toimialan vaikutus. Visuaalisen ilmeen avulla yritys voi viestiä omista vahvuuksistaan ja muodostaa asiakkaiden näkökulmasta yhtenäisen ja siten muista kilpailijoista erottuvan kokonaisuuden. Anna meidän auttaa yrityksesi ilmeen kirkastamisessa ja hyvän vaikutelman luomisessa!

Ja sitten asiaan, tässä muutamia meillä tuotettuja yritysilmeitä silmäiltäväksi!

Lue lisää