Piki-Team

Asfaltinkorjauspalveluita tarjoavalle asiakkaallemme Piki-Team:ille tuotettiin hieman lihaa luiden ympärille eli vahvempi yritysilme jo olemassa olevan logon ympärille. Uutta yritysilmettä hyödynnettiin yritykselle suunnitelluissa painotuotteissa, kuten käyntikorteissa ja yrityksen palveluesitteessä. Esitteeseen toteutettiin hauskana yksityiskohtana graafista suunnittelua ja sitä täydentävää paperilaatua hyödyntäen asfalttimainen look!

Uusi ilme hyödynnettiin perinteisen painomateriaalin lisäksi myös yritykselle suunnitelluilla ja toteutetuilla verkkosivuilla.