Markkinoinnin suunnittelu

Autamme yrityksesi markkinoinnin kehittämisessä ja mainonnan rakentamisessa tarvittavilla osa-alueilla. Suunnittelemme asiakkaillemme (mainos)sisältöjä sekä painotuotteisiin että digitaalisiin kanaviin. Sosiaalisen median kanavat ja hakukoneet ovat tänä päivänä kanavia, joissa yrityksesikin tulisi näkyä. Mainonta on tehokasta silloin, kun yritys viestii tuotteistaan tai palveluistaan oikeissa kanavissa ja tarpeeksi kattavasti sellaisella viestillä, joka on tavoiteltavalle yleisölle oikein kohdennettu. 

Markkinointia ja mainontaa tulee tehdä tavoitteellisesti. Sen vuoksi pelkät verkkosivut eivät riitä – jotta tavoiteltuja konversioita (esimerkiksi yhteydenottoja tai myyntejä) saadaan aikaiseksi, tulee ymmärtää miten asiakkaat navigoivat eri kanavissa ja tarjota näihin pisteisiin onnistunutta ja yleisölleen oikein kohdistettua mainontaa printissä tai digikanavissa. Mainonnan vaikutusta ja tehokkuutta tulee mitata jatkuvasti, jotta se voidaan optimoida myös jatkossa mahdollisimman hyvin.

Missä ja miten sinun tulisi viestiä asiakkaillesi? Millainen sisältö kiinnittää asiakkaidesi huomion ja edistää siten myös yrityksesi tavoitteiden toteutumista? Me Ajattomalla pyrimme hakemaan viestintään aina jotain uutta näkökulmaa. Luomme esimerkiksi mainonnan kokonaisuuksia vahvojen, tunteita herättävien kuvien ja sisällön ympärille siten, että mainos saa ansaitsemansa huomion ja jää yleisölleen mieleen.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan tarpeisiisi sopiva markkinointiviestinnän kokonaisuus!